• W przypadku innych spraw, nieporuszanych na blogu, można się ze mną skontaktować drogą elektroniczną:

    Paweł Dzedzej pawel [!] webperfect kropka pl